Arkitektrådgivning

Der er mange faser i et projekts tilblivelse. Vi kan være med fra første skitse til nøglefærdigt byggeri, eller vi kan varetage enkelte stadier i byggeprocessen, hvor der er behov for vores ekspertise. Det kan f.eks. være kontakt til myndigheder, skitseprojektet eller arbejdstegninger.

Overordnet kan en byggesag deles således op:

 • Indledende bygherremøde / Byggeprogram
  Bygherres visioner, funktioner og rumlige behov fremlægges. Projektets økonomiske rammer drøftes.
 • Skitseforslag
  På baggrund af den grove disponering aftalt på mødet udfærdiges et skitseforslag der fremlægges bygherre. Evt. ændringsønsker udarbejdes i revideret eller nyt forslag alt efter aftale.

ARKITEKTFIRMAET

SAABYE & PARTNERS ApS
Fynsvej 13
4060 Kirke Saaby
Tlf.: +45 35 26 44 74
ps@saabye-arkitekter.dk

 • Kalkulation
  På baggrund af det godkendte projektforslag kan der udarbejdes et overslag over de forventede håndværkerudgifter. Kalkulationen kan anvendes ved indhentning af lånefinansiering samt for tilpasning af projektet.
 • Myndighedsprojekt
  Der udarbejdes et myndighedsprojekt gældende alene for arkitektarbejderne. I mange kommuner kan der stilles krav om yderligere myndighedsmateriale, såsom div. ingeniør beregninger. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at afholde møder med myndighederne.
 • Hovedprojekt / Udbud
  Der udarbejdes et udbudsmateriale, der  indeholder alt det nødvendige materiale, der skal bruges for at kunne indhente tilbud på arbejdet. Udbudsmaterialet indeholder specifikt følgende:
  Alle nødvendige arbejdstegninger for arbejdets udførelse.
  Arbejdsbeskrivelser for de enkelte entrepriser/fag.
  Tilbudslister.
  Fællesbetingelser (overordnet betingelser, krav og oplysninger, som entreprenøren skal overholde og tage højde for i sit tilbud).
 • Kontraktforhandlinger med entreprenør
  Der foretages forhandling med den/de billigste entreprenør/-er for fastlæggelse af den endelig tilbudspris. Kontraktpapir udarbejdes og underskrives af bygherre, rådgiver og entreprenør.
 • Byggeledelse
  Rådgiver fører løbende tilsyn med byggeriet og forestår gennemførelsen af byggemøder.
 • Mangelgennemgang og aflevering
  Når byggeriet meldes færdigt af entreprenøren eller datoen for det kontraktlige afleveringstidspunkt er nået, afholdes der afleveringsforretning. Byggeriet gennemgås for fejl og mangler som nedskrives på en ”fejl- og mangelliste”, som tilsendes entreprenøren. Ved aflevering underskrives en ”afleveringsprotokol”, der fastsætter bl.a. datoen for 1-års gennemgang. Alle nødvendige dokumenter udarbejdes og udfyldes af rådgiver, som fremsender disse til både bygherre og entreprenør.
 • 1 års gennemgang
  14 dage før byggeriet er 1 år gammelt indkaldes til 1-års gennemgang. Evt. fejl og mangler nedskrives og dokumentet fremsendes til entreprenør og bygherre. Entreprenøren skal meddele om denne anerkender fejl og mangler og hvornår disse vil blive udbedret.
 • 5 års gennemgang
  Som 1-års gennemgang.
© Copyright - Saabye og Partners ApS