Byggerier for psykisk og fysisk handicappede udført af arkitekt

Saabye og Partners har været arkitekter på bofælleskaber og institutioner af forskellig karakter, til fysisk og psykisk handicappede.

Vi har derfor et indgående kendskab til arealkrav, rumlige behov og funktionelle indretninger der gør sig gældende i denne type byggerier.

Med byggefaglig erfaring og en analytiske tilgang til projektet, kan vi i samarbejde med bygherre, virkeliggøre de ønsker og forventninger der stilles såvel økonomisk som funktionelt.

Vi har erfaring med alle byggeriets faser, og kan udføre projekter fra skitseforslag og myndighedsbehandling til udbud og byggeledelse.

Kontakt os for en uformel snak!

ARKITEKTFIRMAET

SAABYE & PARTNERS ApS
Fynsvej 13
4060 Kirke Saaby
Tlf.: +45 35 26 44 74
ps@saabye-arkitekter.dk

Skelbakken, Karlslunde

Nybyggeri af værelsesfløj til døgninstitution for børn og unge

Sag: 

Magnoliagården, Køge

Om- og tilbygning af behandlingshjem og skole for børn og unge

Sag: 

Glim Refugium, Glim

Tilbygning af 2 lejligheder, botilbud for unge

Sag: 

Præstemarksvej, Hvalsø

Ombygning af eksisterende længe til 10 boliger for adfærdsvanskelige børn

Sag: 

Præstegårdsvej, Hvalsø

Nybyggeri af 5 beskyttede boliger til voksne

Sag: 

Drosthuset, Hvalsø

Skitseforslag til bebyggelse med lejligheder og fælles faciliteter for skizofrene voksne

Sag: 

© Copyright - Saabye og Partners ApS